The Team

Prof Venkataraghavan K
Chairperson – Placements
Administrative
Amit Kumar Chanpuria
Senior Administrative Officer (Placement)
amit[dot]chanpuria[at]iimkashipur[dot]ac[dot]in
+91 9926099008
Student Coordinator
Email-id: placecomm@iimkashipur.ac.in
Senior Placement Coordinator
Akshay Vaibhav
7896224160
Anubhav Pachori
8882246995
Esha Gupta
9339105580
Himanshu Kumar
9121586795
Nikita Sharma
7358577820
Poorva Saxena
9962267972
Prachi Sharma
8982721369
Priyal Jain
9634064690
Rahul Deshpande
8605360280
Sagnik Sarkar
7044368571
Sarang Malpani
9829122062
Shreyansh Gupta
7895334601
Shwetabh Suman
7717775184
Junior Placement Coordinator
Aman Gupta
7905320886
Anurag Shelar
8668586679
Divyansh Kumar
9811802649
Drumil Shah
7020991090
Gautam Kumar Singh
7991187645
Kaustubh Deshmukh
9168948800
Lalitha Prasuna Devarakonda
8971469697
Pramit Chakraborty
8697994047
Pranav Meghraj Bothra
9903780303
Sarang Bhardwaj
9003770149
Shivendra Pratap
7838198482
Shreyas Kumar Agrawal
8877322224
Shruti Sharma
8285110135
Suhani Bhatnagar
7015568260
Twarit Manglik
9838087520